Czwartkowe spotkanie z kulturą i biznesem

W najbliższy czwartek, 9 stycznia, odbędzie się drugie z cyklu spotkanie kultury z biznesem. Przedstawiciele instytucji kultury i administracji samorządowej, przedsiębiorcy i menedżerowie będą rozmawiać o warunkach, zasadach i efektach współpracy w dziedzinie kultury.

Czwartkowe spotkanie z kulturą i biznesem

Najbliższe spotkanie z cyklu "Kultura i biznes" odbędzie się 9 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30.

W trakcie inauguracyjnego spotkania cyklu, które odbyło się w październiku 2019 r., szukano odpowiedzi na pytania podstawowe – dotyczące tworzenia środowiska sprzyjającego współpracy dwóch ważnych sfer publicznego życia. Debatujący próbowali wskazać na to, co sprzyja współpracy twórców i animatorów kultury z biznesem.

Kolejne spotkanie poświęcone zostanie wspólnym projektom kreowanym i realizowanym we współpracy instytucji kultury z przedsiębiorcami:

  • Przedsięwzięcia o jakim charakterze mogą być obszarem twórczego dialogu obu środowisk?
  • Jakie doświadczenia wynikają z podejmowanych wspólnie działań?
  • Czy da się tu wskazać uniwersalne scenariusze, zasady?
  • Jakie role rezerwują dla siebie strony tej relacji – gospodarza projektu, kreatora, mecenasa, partnera?

 

Do udziału w debacie zaproszeni zostali:

Aleksandra Gajewska, dyrektor Teatru Rozrywki

Artur Tomasik, prezes zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze 

Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 

W trakcie spotkania debatujący i goście prześledzą, jak wspólne kulturalno-biznesowe projekty wpływają na otoczenie. Czy, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami, mogą one realnie wpływać na jakość życia, być czynnikiem rozwoju miast i regionu, stymulować koniunkturę, modelować rynek pracy, a więc wpływać na rozwój ekonomiczny?

Spotkanie organizowane jest przez Grupę PTWP. Wstęp na zaproszenie imienne.