Klauzula informacyjna

 1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
 2. Administratorem danych jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP) oraz spółki kapitałowe Grupy PTWP: PTWP-ONLINE Sp. z o.o., PTWP Event Center Sp. z o.o., Publikator Sp. z o.o.
 3. Dane kontaktowe: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, odo@ptwp.pl
 4. Dane przetwarzane będą w celach:
  1. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
  2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera,
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
 6. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
 7. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
 8. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.