Artykuły

Jaki jest zakres usług geodety?
Produkty i usługi dla każdego

Jaki jest zakres usług geodety?

Geodezja to nauka zajmująca się badaniem kształtu i wielkości Ziemi, a także pomiarów powierzchni ziemi oraz opracowywaniem map i planów. Geodeci są specjalistami, którzy wykonują różnorodne pomiary i analizy przestrzenne, mające na celu wyznaczanie granic nieruchomości, planowanie inwestycji budowl

Kategorie artykułów